Psychoterapia

Podjęcie odpowiedzialności to zasadniczy krok w procesie terapeutycznym. Gdy już człowiek rozpozna swój udział w tworzeniu własnego trudnego położenia, zdaje sobie sprawę, że on i jedynie on ma moc, by sytuację zmienić

Irvin Yalom

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych przeznaczona jest dla osób, które doświadczają różnych objawów, takich jak niepokój, smutek, trudności z koncentracją uwagi, pamięcią, problemy ze snem, brak satysfakcji i radości ze swojego życia, trudności w pracy zawodowej oraz w relacjach interpersonalnych. Psychoterapia może być także pomocna dla osób, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, która przekracza dostępne możliwości radzenia sobie.

Z psychoterapii warto skorzystać, wtedy gdy jakaś sytuacja lub stan powodują złe samopoczucie, cierpienie lub wtedy, gdy osoby bliskie dostrzegają lub sugerują trudności natury psychologicznej.

Spotkania odbywają się w formie cotygodniowych sesji.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest 2-3 spotkaniami diagnostyczno-konsultacyjnymi służącymi określeniu zgłaszanych trudności oraz określeniu najodpowiedniejszej formy pomocy.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA MŁODZIEŻY

Adolescencja jest etapem rozwoju, w którym dochodzi do dynamicznych zmian w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. To moment intensywnych zmian, poszukiwania własnej tożsamości, określania siebie, własnych upodobań, potrzeb, poglądów. To etap, kiedy mogą pojawiać się niezrozumiałe dla nastolatka nastroje, niepokojące zachowania. Czas ten jest także trudny dla rodziców, którzy stają w obliczu nowych wyzwań. Kontakt z dzieckiem staje się często burzliwy, trudny, co choć trudne to nie zawsze musi świadczyć o występujących zaburzeniach. W okres adolescencji wpisany jest czas podważania bliskich autorytetów, w tym autorytetu rodzicielskiego. Znaczenia nabiera przede wszystkim grupa rówieśnicza. To powoduje także, że rodzicom często trudno jest dotrzeć do córki, syna. Adolescencja jest okresem rozwoju niezwykle podatnym na pojawiające się trudności emocjonalno-społeczne, wyłaniające się zaburzenia psychiczne.

Trudności, jakie mogą pojawić się w adolescencji/niepokojące sygnały:

  • stany depresyjne, lękowe
  • dolegliwości psychosomatyczne (częste, nieuzasadnione badaniami medycznymi bóle brzucha, głowy, biegunki, wymioty, zmęczenie)
  • agresja i autoagresja (samookaleczenia, próby samobójcze)
  • niechęć do kontaktów z rówieśnikami, nadmierne wycofanie i izolacja społeczna
  • problemy ze snem, zwiększone zmęczenie
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, przejadanie się)
  • unikanie obowiązku szkolnego

Spotkania odbywają się w formie cotygodniowych sesji.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest 2-3 spotkaniami diagnostyczno-konsultacyjnymi służącymi określeniu zgłaszanych trudności oraz określeniu najodpowiedniejszej formy pomocy.