OPIEKA OKOŁOPORODOWA

Czas starania się o dziecko i czas okołoporodowy jest dla kobiet i ich partnerów momentem szczególnym. To czas wzbudzający często różne intensywne emocje – radość, ekscytację, lęk, niepewność, a niekiedy także smutek, poczucie frustracji, rezygnacji, czy zwątpienia. Emocje te w różnym nasileniu są obecne w życiu przyszłych rodziców na różnych etapach oczekiwania w przypadku ciąży i porodu przebiegającego prawidłowo oraz w sytuacjach pojawiających się trudności z prawidłowym, oczekiwanym przebiegiem.

Trudności z poczęciem, ciąża obarczona ryzykiem, strata, poród zakończony przedwcześnie, urodzenie dziecka wymagającego okresowego pobytu w OIOM czy dziecka chorego przewlekle to sytuacje szczególnie trudne, które mogą wymagać konsultacji i objęcia opieką psychologiczną. Od 10 do 22 procent kobiet po porodzie cierpi na depresję poporodową, która bezwzględnie wymaga konsultacji specjalistycznej.

Doświadczenia w pracy terapeutycznej z pacjentkami po stratach, doświadczającymi obaw przed macierzyństwem, a także własne doświadczenia okołoporodowe i historie kobiet z oddziału ginekologiczno-położniczego oraz opieki neonatologicznej doprowadziły mnie do wyróżnienia w swojej praktyce tej części pomocy psychologicznej, jaką jest opieka okołoporodowa i chęć pomocy kobietom i parom znajdującym się w tym szczególnym momencie życia.

Pracuję z pacjentkami leczonymi z powodu różnych grup zaburzeń, gdzie w tle obecne są tematy związane ze stratą, lęk przed porodem i macierzyństwem. Pracuję także z kobietami leczonymi z powodu niepłodności, będącymi w ciąży, a także po porodzie.Czas związany ze staraniem o dziecko, ciąża, poród, połóg to czas szczególnej wrażliwości. Jeżeli czujesz, że trudno Ci poradzić sobie w sytuacji, w której się znajdujesz, zgłoś się na konsultację. Czasami wystarczy jedna lub kilka wizyt, a czasami pomocne będzie dłuższe wsparcie psychologiczne lub rozpoczęcie psychoterapii.

Opieka okołoporodowa

FORMY POMOCY