O mnie

Specjalista Psycholog Kliniczny
Psychoterapeutka

Witam serdecznie! Jestem psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutką w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuję się diagnozą kliniczną, prowadzę psychoterapię dorosłych i młodzieży. Oferuję także wsparcie psychologiczne i psychoterapię w okresie okołoporodowym.

EDUKACJA I DOŚWIADCZENIE

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2022 roku obroniłam pracę doktorską dotyczącą tematu przymierza terapeutycznego i efektów leczenia w psychoterapii grupowej pacjentów z zaburzeniami lękowymi i osobowości.

Na co dzień pracuję w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadzę psychoterapię grupową i indywidualną dorosłych oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Moje wcześniejsze doświadczenie kliniczne obejmuje pracę w oddziale stacjonarnym psychiatrii, poradni zdrowia psychicznego oraz staże w różnych oddziałach i poradniach somatycznych (m. in. ginekologia, hematologia, onkologia i hematologia dziecięca, chirurgia ogólna i onkologiczna, neurologia, poradnia diabetologiczna).

PODEJŚCIE TERAPEUTYCZNE

W pracy kieruję się przekonaniem, że podstawowym elementem, od którego zależą efekty leczenia jest silna relacja terapeutyczna, a także precyzyjne dostosowanie metody do indywidualnych trudności i potrzeb. Każdy proces psychoterapii rozpoczynam od dokładnej psychologicznej diagnozy klinicznej. To staranne zrozumienie kontekstu życiowego, historii oraz aktualnych trudności pozwala na właściwy dobór interwencji. Dążę do stworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której osoba może dzielić się swoimi doświadczeniami, a ja mogę w pełni zrozumieć tę perspektywę.

Opieram się na dwóch głównych nurtach – psychodynamicznym i systemowym. Podejście psychodynamiczne pomaga zgłębiać głębsze warstwy psychiki, analizując procesy nieświadome. Podejście systemowe pozwala spojrzeć na problemy w kontekście otoczenia osoby, uwzględniając wpływ rodzinny, społeczny oraz inne czynniki środowiskowe.

POŁĄCZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z PRACĄ NAUKOWĄ

Praktykę zawodową łączę z pracą naukową, w której interesują mnie szczególnie zagadnienia związane z efektywnością podejmowanego leczenia, relacją terapeutyczną i przywiązaniem. W praktyce stosuje standardy pracy zgodne z praktyką psychologiczną opartą na dowodach (evidence-based practice in psychology). Prowadzę zajęcia dydaktyczne i warsztaty dla studentów psychologii, kierunku lekarskiego oraz kursantów szkoły psychoterapii.

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Regularnie uczestniczę w superwizji indywidualnej i grupowej. Aktywnie uczestniczę także w szkoleniach i konferencjach naukowych. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Society for Psychotherapy Research – międzynarodowej organizacji zrzeszającej psychoterapeutów zajmujących się badaniami nad psychoterapią.

Jeśli szukasz wsparcia psychologicznego, terapii dorosłych, młodzieży lub wsparcia w okresie okołoporodowym, serdecznie zapraszam do skontaktowania się ze mną. Moją misją jest dostarczanie profesjonalnej pomocy, bazującej na solidnym wykształceniu, szerokim doświadczeniu oraz empatycznym podejściu.